Daň z nehnuteľností. Na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti máte posledných pár dní!

Daň z nehnuteľností. Na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti máte posledných pár dní!

Čas sa kráti, no aspoň takto na poslednú chvíľu som si našiel čas napísať krátky článok o povinnosti podať daň z nehnuteľností. Verím, že nikto si to nenechal na poslednú chvíľu, ale ak by náhodou, možno tieto informácie niekomu takto narýchlo pomôžu.

Kto má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste v priebehu roku 2020 (2.1.2020 – 1.1.2021) predali, kúpili, zdedili alebo vydražili nehnuteľnosť, prípadne nastala u vás iná zmena týkajúca sa nehnuteľnosti, máte povinnosť podať na príslušnom úrade (mestskom, obecnom) daň z nehnuteľnosti najneskôr do 1. februára 2021, keďže 31. január 2021 pripadá na nedeľu. Inak by bolo potrebné podať daňové priznanie k poslednému dňu v mesiaci január.

Kde podať daň z nehnuteľnosti?

Podať ho musíte na príslušnom úrade, čo znamená, že aj keď máte trvalý pobyt v Nitre a nehnuteľnosť ste kúpili vo Vrábľoch, podávate ho na mestskom úrade vo Vrábľoch.

Potrebné doklady pri kúpe/predaji nehnuteľnosti.

Podrobnejšie informácie vám poskytne samotný úrad, no základné dokumenty sú:

  • Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti je potrebné rozhodnutie z katastra, ktorým sa povolil vklad vlastníckeho práva. Väčšinou vám príde poštou, po prepise nehnuteľnosti na katastri
  • Pri dedičstve je potrebné predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve, prípadne rozhodnutie o dedičstve

Ako podať daňové prizanie k dani za nehnuteľnosť?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je potrebné podať buď elektronicky, osobne alebo poštou u správcov dane, teda miest alebo obcí. Správca dane následne vypočíta výšku dane, ktorú daňovníkovi oznámi v rozhodnutí. Splatnosť dane je spravidla do 15 dní od nadobudnutia rozhodnutia o výške sumy dane, ktorú je možné platiť aj v splátkach.

 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

8 krokov ako predať vašu nehnuteľnosť

spracovaním osobných údajov